Language
SEA MORE TRAVEL - duiken in Dahab Home Over Ons Testimonials Blog
Language
SEA MORE TRAVEL - duiken in Dahab Home Over Ons Testimonials Blog

Sea More Travel is aangesloten bij de VvKR en de Stichting Take Over (STO -reisgarantie)

Wat is STO Reisgarantie?

STO Reisgarantie

Wanneer je met Sea More Travel reist, maakt je de reissom over naar een derdengeldenrekening. Wij ontvangen je reissom pas na afloop van de reis. De reissom wordt tot die tijd beheerd door de Stichting Take Over (STO) i.s.m. Certo Escrow. Alleen in geval dat Sea More Travel in surseance van betaling komt of failliet gaat, maakt Certo Escrow het geld over aan de STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij jouw geld. De STO zorgt ervoor dat je de reis kunt vervolgen als je al onderweg bent en voor terugstorting van de reissom indien je nog niet bent vertrokken. De STO-reisgarantie geldt alleen voor pakketreizen. Losse tickets en losse hotelovernachtingen vallen niet onder de STO-reisgarantie.

Definitie pakketreis

Een pakketreis is een overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:
1. Vervoer - 2. Verblijf - 3. Een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.
Er is geen eenduidige definitie van wat nu wel of geen toeristische dienst is. Er is nog beperkt jurisprudentie over.

www.stichtingtakeover.nl
www.certo-escrow.nl

VvKR

Wat is VvKR?

Sea More Travel is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).
De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties.
Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

www.vvkr.nl

© 2004 - 2018 | SEA MORE TRAVEL